Vize firmy

Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci si zaslouží nejlepší kvalitu, výborný servis a přijatelnou cenu. Pouze nabídka splňující tyto tři klíčové atributy může uspět.

Proto jsme v celém průběhu výrobního procesu maximálně soustředěni na kvalitu, neustále ji sledujeme a vyhodnocujeme. Kontrola začíná při vstupu materiálu do závodu a končí až ověřením shody hotových výrobků. Proto se také snažíme zajistit nejvýhodnější dodací a platební podmínky. A proto neustále hledáme úspory nákladů.

Našim cílem je také nabízet zákazníkům naše zkušenosti a znalosti z oblasti zpracování kovů a podílet se na vývoji výrobků od prvopočátku.

Integrovaný systém řízení

Firma Velos, výrobní družstvo je organizací, jejíž výrobní program je zaměřen na výrobu kovových výrobků, včetně jejich povrchové úpravy, a dále pak na automatizaci a robotizaci. Mezi naše hlavní zákazníky patří společnosti IKEA a organizace dodávající díly pro automobilový průmysl.

Vedení firmy si plně uvědomuje, jak důležitá je spokojenost zákazníků s kvalitou vyráběných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto se společnost rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém managementu, dle kriteriálních norem:

Jako svůj nástroj k dosahování kvalitních produktů, spokojených zákazníků a současně k zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tento integrovaný systém managementu využívá družstvo jako svůj nástroj k vlastnímu neustálému zlepšování a jako prevenci znečišťování životního prostředí.

Při naplňování integrovaného systému managementu platí:

  • Spokojenost zákazníka je nejvyšší prioritou, k jejímuž naplnění směřuje úsilí všech našich zaměstnanců. Základem je komplexnost, termínová vstřícnost a nejvyšší technická úroveň našich služeb.
  • K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti.
  • Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu s pouze nezbytně nutnými negativními dopady na životní prostředí.
  • Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní jakosti produktů i environmentálního profilu družstva ve vztahu k životnímu prostředí
  • Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro nabízení neustále kvalitnějších produktů našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí
  • Jednotlivé aktivity družstva a nabízené produkty vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým družstvo podléhá.
  • Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky managementu využíváme jednotlivé cíle a cílové hodnoty, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.

Historie

Počátky výrobního družstva VELOS sahají až do let před 2. světovou válkou. V březnu roku 1936 se živnostníci z oblasti Hradce Králové sdružili do nákupního a prodejního družstva mechaniků, jehož náplní bylo vytvářet výhodnější podmínky pro nákup jízdních kol, jejich příslušenství a náhradních dílů na provádění oprav.

Po roce 1948 nastal prudký rozvoj výrobní a opravářské činnosti a družstvo se přeměnilo ve výrobní družstvo VELO Hradec Králové. V padesátých letech družstvo stále více soustřeďovalo svou pozornost do podhůří Orlických hor, kde se citelně projevoval nedostatek pracovních příležitostí. Nový Hrádek byl místem, kde se postupně budoval jeden z nejvýznamnějších závodů družstva.

Vznikal z bývalých textilních fabrik, ve kterých byla zavedena výroba dílců jízdních kol a později i kooperační výroba dílců sidecarů a dalších výrobků. Koncem padesátých let změnilo družstvo svůj název na výrobní družstvo VELOREX Hradec Králové. Mnohé výrobky nesoucí značku VELOREX, se staly známé nejen na našem trhu, ale byly vyváženy do mnoha zemí po celém světě. Mezi nejznámější výrobky závodu Nový Hrádek patřilo motorové vozítko pro invalidy a přívěsné vozíky (sidecar) k motocyklům Jawa. Těchto vozíků bylo do roku 1984 vyrobeno více než 200 000 kusů.

Závod VELOREX v Novém Hrádku soustřeďoval nejprve svoji výrobu v hlavním závodě a posléze v provozech svařovna a lakovna v Novém Hrádku – Doly. V hlavním závodě byly vyráběny ráfky a blatníky k jízdním kolům a vypletená kola. Závod byl vybaven linkou naplétacích, centrovacích a kontrolních automatů francouzské firmy CPM.

Ve svařovně byly mimo jiné vyráběny terénní rámy motocyklů Jawa pro nejvyšší světové soutěže. V lakovně se závod významně podílel na výrobě sidecarů povrchovou úpravou vrchních a spodních dílů z laminátu.

V osmdesátých letech byla zahájena v Novém Hrádku – Doly rozsáhlá investiční výstavba nového provozu pro povrchové úpravy. Po dokončení výstavby a zabezpečení technologického zařízení se stal závod jedním z nejmodernějších ve výrobním družstvu VELOREX.

Počátkem devadesátých let se začalo výrobní družstvo Velorex rozdělovat a postupně vzniklo šestnáct nezávislých subjektů. Jedním z nich se stal i Velos, který byl založen 1. září 1992.

V roce 2007 došlo ke změně vlastnické struktury a současně s novým majitelem družstva přišla do Velosu i výroba pro automobilový průmysl, která dnes tvoří největší podíl na tržbách firmy.