Technologické zázemí jsme posílili o nový CNC obráběcí stroj.

Dlouhotočný CNC soustruh CITIZEN CINCOM L32-VIII s vysokokapacitním podavačem 6 m tyčí je vybaven upínací jednotkou hlavního vřeteníku a protivřeteníku, 5 rotačními jednotkami pro nástroje, vysouvacím systémem dílců skrz protivřeteník, dopravníkem dílců ze stroje, detektorem upnutí dílce, detektorem přemístění stroje – zjištění polohy, blokem vrtacího nástroje pro zpětné obrábění, detekcí chlazení nástrojů, 5 rotačními pinolami pro příčné vrtací a frézovací operace, zákaznickými a uživatelskými makry, přímým vkládáním z výkresu, síťovým připojením.